Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce a zkapacitnění chemické ČOV
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2020 00:10:22
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
Letiště Praha, a. s. uveřejnilo podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Rekonstrukce a zkapacitnění chemické ČOV - Studie“. V případě zájmu o tuto akci naleznete zadávací dokumentaci pod adresou zakázky https://zakazky.prg.aero/vz00002313.

Termín pro podání nabídek končí dne 7.1.2021 ve 12.00.
K účasti vás srdečně zveme.

S pozdravem
M.Šrámek