Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Náhrada aplikace FoxClient
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2020 19:46:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel v rámci tohoto poptávkového řízení obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění dotazů včetně odpovědí naleznete v příloze tohoto vysvětlení.

Zadavatel zároveň prodlužuje termín pro podání nabídek do 15.1.2021.

Martin Sotorník
Letiště Praha a.s.


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.pdf (162.25 KB)