Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mobilní kontrolní stanoviště
Odesílatel Štěpánka Janečková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2021 17:46:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1 - Jaký je požadavek na vnější barevné provedení kontejnerů? Mají být dodrženy předpisy řady L?
Odpověď č. 1: předpisy řady L není třeba dodržet, pro vnější barevné provedení preferujeme šedou barvu v odstínu RAL 7035 nebo obdobnou
Dotaz č. 2 - Kontejner stanoviště bezpečnostní kontroly - Jaké jsou maximální dovolené průhyby a otřesy podlahy při průchodu osob tak, aby ještě nebyla negativně ovlivněna detekční technika?
Odpověď č. 2: maximální dovolené průhyby a otřesy podlahy nejsou výrobcem detekční techniky definovány, protože se jedná o specifickou instalaci. Obecně požadujeme podlahu co nejpevnější a nejmenší možné průhyby podlahy (v řádech milimetrů), které jdou docílit v rámci používaných materiálů a technologií při výrobě podlahy kontejneru.
Dotaz č. 3 - Opravdu je pro provoz v ČR platný požadavek na dodání klimatizační jednotky pro venkovní teploty +50°C? Tento požadavek plní pouze drahé civilní systémy nebo military provedení klimatizací.
Odpověď č. 3: klimatizační jednotka musí zajistit požadovanou teplotu uvnitř kontejneru při běžném užití v ČR v oblasti Letiště Praha a to i při umístění na velké asfaltové nebo betonové plochy v letních měsících. Hodnota +50°C je spíše orientační, tak aby byl zohledněn nárůst teploty v okolí kontejneru, která je často vyšší než teplota vzduchu.
Dotaz č. 4 - Kontejner zázemí pro obsluhu - Jaké jsou požadované rozměry výdejního okénka?
Odpověď č. 4: okénko (otvor okénka) by mělo mít rozměr minimálně 40 x 45 cm (nebo podobný, pokud se bude jednat o běžně vyráběné standardizované rozměry).

S pozdravem
Štěpánka Janečková