Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Náhrada aplikace FoxClient
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.01.2021 08:19:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
v rámci žádostí o dodatečné informace zadavatel provedl změny a aktualizoval v Př. D - Vzor smlouvy o dílo. Všechny změny jsou zvýrazněny modře.
Pro podání nabídky prosím použijte aktuální vzor smlouvy, který je zároveň i přílohou této zprávy.
S pozdravem
Martin Sotorník
Letiště Praha a.s.


Přílohy
- Př. D - Vzor smlouvy o dílo_ver.2.docx (227.58 KB)