Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Integration Service Hub
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2021 11:47:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
objednatel v rámci tohoto poptávkového řízení obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění dotazů včetně odpovědí naleznete v příloze tohoto vysvětlení.

Objednatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24.2.2021, 23:59 hodin.

Eva Balíková
Letiště Praha, a.s.


Přílohy
- 0227008369_vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (794.14 KB)