Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky zdravotnického materiálu a léčiv
Odesílatel Martina Kašparová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 10:51:59
Předmět Prodloužení termínu pro podání nabídek

Vážení,
dovoluji si Vás upozornit na prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele.

S pozdravem
Martina Kašparová
Letiště Praha, a. s.