Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace - Postupné dodávky zařízení pro stacionární detektory výbušnin (ETD)
Odesílatel Kateřina Sekerová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2021 12:59:46
Předmět Výzva

Vážení,
vyzýváme vás k vyjádření k výše uvedené předběžné tržní konzultace.

S pozdravem
Kateřina Sekerová
Letiště Praha, a.s.