Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická podpora DB licencí Oracle
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 13:43:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel uveřejnil novou verzi přílohy E - Technická specifikace a kalkulace ceny.
Původní verze obsahovala chybně pojmenovaný jeden typ licencí.
Konkrétně se jednalo o řádek č. 18 kde v původní verzi bylo uvedeno Named User Plus, ale mělo uvedeno Procesor perpetual.
Děkuji za pochopení
Martin Sotorník
Letiště Praha a.s.