Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická podpora DB licencí Oracle
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2021 16:02:14
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení, znění žádosti včetně odpovědi naleznete níže.

Dotaz č. 1:
V tabulce Přílohy E – Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny jsme objevili chyby ve
výpočtech:
1. Ve sloupci H je násoben sloupec pro cenu za rok a počet jednotek, ale není zde zohledněn
sloupec délky podpory 3 roky.
2. Celková nabídková cena zahrnuje pouze buňky H10 a H15, ale nezahrnuje H19

Prosíme o opravu a aktualizaci Přílohy E zadávací dokumentace.

Odpověď č.1 :
Děkujeme za upozornění, Příloha E byla aktualizována.