Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mobilní řešení validace palubních vstupenek
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 14:32:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

objednatel v rámci tohoto výběrového řízení obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění dotazů včetně odpovědí, naleznete v příloze tohoto vysvětlení.


S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.


Přílohy
- 0227008468_Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.pdf (264.19 KB)
- update_5_5_2021_0227008468_Př. E - Smlouva o dílo.docx (144.19 KB)
- update_5_5_2021_0227008468_Př. F - Smlouva o poskytování služeb.docx (140.23 KB)