Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Páteřní stoka SEVER - DSP + DPS
Odesílatel Jan Stefurak
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2018 12:56:15
Předmět Výzva

Dobrý den,
srdečně Vás zveme k účasti v tomto VŘ na "Páteřní stoku SEVER - DSP + DPS".