Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Páteřní stoka SEVER - DSP + DPS
Odesílatel Jan Stefurak
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2018 14:01:01
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1


Přílohy
- Dodatečné informace č.1.pdf (416.48 KB)