Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Tablety pro provoz aplikace PrgAeroTraffic II
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2021 08:32:35
Předmět Výzva

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídky v rámci výběrového řízení - Tablety pro provoz aplikace PrgAeroTraffic II.
Detailní informace o předmětu plnění naleznete v zadávací dokumentaci.
V případě, že se VŘ nebudete účastnit, prosíme o krátké sdělení důvodu neúčasti.