Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Páteřní stoka SEVER - DSP + DPS
Odesílatel Jan Stefurak
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2018 15:03:50
Předmět Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 2


Přílohy
- Dodatečné informace č.2.pdf (398.58 KB)