Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava TWY Z v úseku mezi TWY B1 a TWY A1
Odesílatel Petr Baxa
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2016 13:09:31
Předmět Výzva

Opětovné uveřejnění zakázky z důvodu přechodu na nový profil zadavatele.