Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OBNOVA TELEKOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU LETIŠTĚ PRAHA
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2021 14:04:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tohoto výběrového řízení v příloze doplňuje informace k zadávací dokumentaci a odpovídá na obdržené dotazy.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (227.74 KB)
- Příloha D - Dohoda o zachování mlčenlivosti_ve znění vysvětlení ZD č. 2.docx (44.25 KB)