Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Betonová svodidla 2
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2021 10:34:50
Předmět Doplnění 1

Na základě dotazu sdělujeme že , požadovaná zádržnost je úrovně N1 – Běžné zadržení.
V technické specifikaci v příloze smlouvy došlo k doplnění tohoto požadavku na zádržnost výrobku.


S pozdravem
Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková