Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění STK prohlídek pro autobusy, traktory, nákladní, speciální a osobní vozidla
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2021 10:07:46
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
vyzýváme Vás k podání nabídky k výše uvedené zakázce.

S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.