Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění STK prohlídek pro autobusy, traktory, nákladní, speciální a osobní vozidla
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2021 08:35:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
objednatel v rámci tohoto výběrového řízení obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění dotazu včetně odpovědi naleznete níže.

Dotaz č. 1:
„STK xxx provádí z poptávaného pouze prohlídky osobních, speciálních a nákladních vozidel do 3,5 tuny, máme se i tak zúčastnit výběrového řízení, přestože nejsme schopni zajistit prohlídky pro autobusy a traktory?“

Odpověď na dotaz č. 1:
Objednatel požaduje zajištění technických prohlídek pro autobusy, traktory, nákladní, speciální a osobní vozidla, tzn. pro celý vozový park.

Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.