Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova Flowmon HW kolektoru a poskytování servisní podpory produktů Flowmon Networks
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2021 14:38:48
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
vyzýváme Vás k podání nabídky k výše uvedené zakázce.

S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.