Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba zpevněných ploch v prostoru HMS a instalace stožárového osvětlení
Odesílatel Jan Stefurak
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2021 10:53:39
Předmět Dodatečné informace č. 2

Dobrý den,

v příloze této zprávy naleznete Dodatečné informace č. 2 včetně jejich příloh.

S pozdravem,
Jan Stefurak


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2.pdf (132.18 KB)
- Příloha B - Čestné prohlášení dodavatele - část B - ver 1.1.docx (96.66 KB)
- Příloha D - Vzor smlouvy - ver 1.1.docx (76.97 KB)
- VV Dělostřelecká stojánka - odstavná plocha - ver 1.1.xls (244.00 KB)
- ZD - dělostřelecká stojánka ver 1.1.pdf (195.44 KB)