Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna kabelů vysokého napětí VN 031
Odesílatel Kateřina Matajzíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2021 12:15:58
Předmět Změna zadávací dokumentace

Přílohou této zprávy je upravená Zadávací dokumentace v bodě III.1.3 - referenční zakázky.

Zadávací dokumentace s názvem ZD VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ _ Výměna kabelu VN 031 rev 1 je rovněž zveřejněna na profilu Zadavatele.

K. Matajzíková


Přílohy
- ZD VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ _ Výměna kabelu VN 031 rev 1.pdf (160.71 KB)