Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova internetového připojení
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.11.2021 10:50:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
zadavatel obdržel níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1: „Dotaz k bodu 2.2 Místo poskytování Služeb. Místem poskytovaní Služeb dle této Smlouvy je Letiště Praha/Ruzyně. – Vzhledem k rozhlehlosti areálu letiště prosíme o přesnější místo určení předání služeb pro obě poptávané internetové přípojky.“
Odpověď č. 1: Vzhledem k vlastní rozsáhlé optické infrastruktuře v areálu Letiště Praha jsme schopni diskutovat optimální (pro obě strany výhodný) propojovací bod. Standardně se jedná o:
1. Terminál 1, 2 podzemní podlaží, č.m.0220j.
2. Objekt Dědina, Letecká 1089, Praha 6, 1 podzemní podlaží.
Jedná se o body, kde se protíná/potkává optická infrastruktura Letiště Praha a cizích právních subjektů.

Dotaz č. 2: „Obecný dotaz - Vzhledem k sankcím by bylo vhodné garantovat přístup do sítě Internet (nikoliv samotnou jednu přístupovou linku), který lze zajistit vhodnou záložní konektivitou. Je možné nabídnout záložní připojení s eliminací single point of failure (dvě koncová zařízení) s dynamickým směrováním veřejných rozsahů a takto technicky pojistit dostupnost lokality? Nebo je požadována jedna přístupová linka pro připojení do sítě Internet a vysokou dostupnost pojistit jen cenou připojení?“
Odpověď č. 2: Dle čl. 2.1 smluv je požadováno připojení do sítě objednavatele jedním portem, tj. jedna linka.

Dotaz č. 3: „V dokumentu Zadávací podmínky k výběrovému řízení a dále ve Smlouvách o poskytování služeb je uvedeno, že místem poskytování služeb je Letiště Praha/Ruzyně. Zadavatel současně v čl. IV Zadávacích podmínek k výběrovému řízení uvádí, že vzhledem k charakteru plnění této zakázky neumožní prohlídku místa plnění. Může Zadavatel upřesnit adresu, budovu a místnost, kde je možné službu předat? Pokud je více takových bodů, může je Zadavatel uvést všechny?“
Odpověď č. 3: Stejná odpověď jako u dotazu č. 1

Dotaz č. 4: „Dobrý den, v ZD není specifikována lokalita připojení pro část A ani B. Dotaz: Je možné službu předat na lokalitě ŘLP Jeneč a do místa Letiště Praha využít vaši vlastní infrastrukturu?“
Odpověď č. 4: Lokalita ŘLP Jeneč pro nás není přijatelná. Jedná se o cizí právní subjekt a nevede tam naše optická infrastruktura.

S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.