Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova internetového připojení
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2021 10:45:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,
zadavatel obdržel další dotaz k zakázce:

Dotaz č. 5: "Může Dodavatel předat požadovanou službu v lokalitách: Terminál sever 1 , Aviatická ul. , umístění 1.NP - IDF4 nebo Terminál jih 2 , K Letišti , 1.NP - místnost č. 151 ?"

Odpověď č. 5: Ano, dodavatel může předat službu v lokalitách: Terminál sever 1 , Aviatická ul. , umístění 1.NP - IDF4 nebo Terminál jih 2 , K Letišti , 1.NP - místnost č. 151.

S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.