Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova internetového připojení
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2021 13:30:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Dobrý den,

vzhledem k povaze obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 22.11.2021 do 23:59 hodin.

S pozdravem

Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.