Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova internetového připojení
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2021 13:43:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Dobrý den,
zadavatel obdržel další dotaz k zakázce:

Dotaz č. 6: "Zadavatel prodloužil termín podání z důvodů vznesených dotazů. Chápeme správně, že se jedná o nové dotazy, na které zadavatel teprve zveřejní Odpovědi / Vysvětlení?"

Odpověď č. 6: Ano, chápete správně.

S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a. s.