Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD Rekonstrukce TWY H mezi TWYs H1 - J
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2021 14:18:50
Předmět Výzva k účasti ve výběrovém řízení

Dobrý den,
ráda bych vás pozvala k účasti ve výběrovém řízení s názvem
PD Rekonstrukce TWY H mezi TWYs H1 - J.
V případě vašeho zájmu naleznete kompletní podklady v sekci
"Zadávací dokumentace"
Těším se na spolupráci s vámi a jsem s pozdravem
Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková