Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŘ 0211008620 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování obchodu // TP 0211008620 for the lease of business premises for the purpose of running a business
Odesílatel Martina Marxgutová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2021 08:29:37
Předmět Vysvětlení Oznámení č. 1 // Clarification of Notification No. 1

Vysvětlení Oznámení č. 1 // Clarification of Notification No. 1


Přílohy
- Vysvetleni Oznámení č. 1.pdf (457.03 KB)
- Oznámení_Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení_finall.docx (34.90 KB)
- Annex No. 2 - Solemn Declaration Template (002).docx (34.78 KB)