Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provádění revizí a oprav Požárně evakuačního rozhlasu Bosch Praesideo
Odesílatel Kristýna Fialová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2018 16:37:38
Předmět Výzva

Oznamuji vám, že zadavatel Letiště Praha, a.s. zveřejnil na svém portálu VŘ: Provádění revizí a oprav Požárně evakuačního rozhlasu Bosch Praesideo. Vaše společnost byla zařazena do portfolia předpokládaných uchazečů a byla Vám zaslána pozvánka do výběrového řízení z portálu zadavatele.