Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce severní části křižovatky TWYs AxBxDxG a navazující TWY B
Odesílatel Jan Stefurak
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2021 12:20:03
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,

přílohou této zprávy vám zasílám Změnu zadávací dokumentace č. 1.

S pozdravem,
Jan Stefurak


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (300.10 KB)
- Příloha C ZD – Návrh smlouvy, ve znění vysvětlení ZD č. 3, v čistopise.docx (82.49 KB)
- Příloha C ZD – Návrh smlouvy, ve znění vysvětlení ZD č. 3, v režimu sledování změn.docx (82.48 KB)