Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŘ 0211008620 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování obchodu // TP 0211008620 for the lease of business premises for the purpose of running a business
Odesílatel Martina Marxgutová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2021 15:26:08
Předmět Vysvětlení Oznámení č. 2 // Clarification of Notification No. 2

Vysvětlení Oznámení č. 2 // Clarification of Notification No. 2


Přílohy
- Vysvetleni Oznámení č. 2.pdf (309.75 KB)