Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna poklopů a zkapacitnění kabelovodu ve stripu RWY 06/24
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2022 15:07:40
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24

Víme o tom, že PD neobsahuje podrobný výkres výztuže atypických položek. Tento podklad bude doplněn před realizací formou AD od projektanta stavby Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24.
V rozpočtu je odhad spotřeby výztuže, který nebude překročen.

Původní zpráva

Datum 18.01.2022 14:51:11
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24

Zadávací projektová dokumentace stavba Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24, SO 0200 Kabelovod neobsahuje výkres tvaru výztuže atypických poklopů položek č. 35 a 36. Uchazeč žádá zadavatele o doplnění podkladů, aby mohl ocenit tyto atypické prefa desky tak, aby splňovaly požadovanou úroveň únosnosti.