Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Podrobná studie proveditelnosti stavby „Úpravy systému pojezdových drah a související provozně - bezpečnostní infrastruktury, letiště Praha/Ruzyně“
Odesílatel Daniela Urbanová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2022 16:14:20
Předmět Změna lhůty pro podání nabídek

Dobrý den,

zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 8. 2. 2022 do 10 hod.

S pozdravem,
Daniela Urbanová