Received message - other

Procurement procedure Výměna poklopů a zkapacitnění kabelovodu ve stripu RWY 06/24
Sender Zuzana Pfefferová Stulíková
Sender organization Letiště Praha, a. s. [CRN: 28244532]
Recipient All (including public)
Date 19.01.2022 17:14:23
Subject Oprava odpovědi na dotaz ze dne 18.1.2022

Dobrý den,
dne 18.1.2022 jsme obdrželi tento dotaz:
"Zadávací projektová dokumentace stavba Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24, SO 0200 Kabelovod neobsahuje výkres tvaru výztuže atypických poklopů položek č. 35 a 36. Uchazeč žádá zadavatele o doplnění podkladů, aby mohl ocenit tyto atypické prefa desky tak, aby splňovaly požadovanou úroveň únosnosti."

Nová odpověď toho dotazu je následující:
U všech monolitických betonových konstrukcích (betonáž na stavbě) bude doplněn výkres výztuže před realizací formou AD od projektanta stavby Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24.
V projektu je uveden odhad spotřeby výztuže, který nebude překročen.

U všech prefabrikovaných betonových konstrukcí budeme požadovat po zhotoviteli vypracování výrobně technické dokumentace. Zatěžovací třída prefabrikovaných konstrukcí – E600.

Původní odpověď poskytnutou zadavatelem dne 18.1.2022 prosím ignorujte.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková