Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky zámečnického zboží
Odesílatel Petra Toušková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2022 09:59:39
Předmět Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

dovolte mi Vás informovat, že na základě připomínky jednoho z uchazečů se zadavatel rozhodl upravit v návrhu Rámcového smluvního ujednání (tj. v Příloze D) v čl. 5.2. Přílohy č. 1. Jedná se o prodloužení lhůty pro odstranění vytčené vady z 5 na 10 pracovních dnů. Aktualizovanou Přílohu D naleznete v záložce "Zadávací dokumentace".

S pozdravemm,
Petra Strádalová Toušková