Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Překladatelské služby a jazykové korektury
Odesílatel Kateřina Sekerová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2022 10:01:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 5
Ve vaší nedávné „Otázka a odpověď“ zveřejněná dne 16.02.2022 ve 14:24:02. Mohu poprosit o upřesnění, zda to znamená, že potenciálně může být nabídka zadána do „LOT“ s tím, že jednomu poskytovateli budou uděleny „právní“ překlady a druhému budou uděleny „technické“ překlady, požádejte, abyste objasnili své odpovědi sdílené v bodu „b“

Odpověď č. 5
Dle zadávacích podmínek bodu II.1 smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s dodavateli, kteří se umístili na prvních dvou místech v pořadí hodnocení nabídek. V rámci poskytování překladatelských služeb a jazykových korektur bude vždy osloven dodavatel, který se umístil první v pořadí s nižší cenovou nabídkou a v případě odmítnutí objednávky z kapacitních důvodů bude osloven druhý dodavatel. Dále dle smlouvy bodu 3 budou vystavovány objednávky, které budou zaslány spolu s požadovaným textem na e-mail.

Znamená to, že obecný, právní a technický text bude zaslán vždy na jednoho dodavatele a v případě odmítnutí objednávky z kapacitních důvodů bude text zaslán na druhého dodavatele.