Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice depa autocisteren a monitorovacích vrtů Letiště Václava Havla Praha
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2022 16:27:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze naleznete Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, viz přílohy této zprávy.

S pozdravem
M.Šrámek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.pdf (246.93 KB)
- Příloha C - Návrh smlouvy o dílo_čistopis_22.2.docx (90.29 KB)
- Příloha C - Návrh smlouvy o dílo_v režimu sledování změn_22.2.docx (90.80 KB)