Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka termovizních kamer
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2022 09:09:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
Objedatel obržel žádost o vysvětění. Znení dotazu včetně vysvětlení naleznete v přiloženém souboru.
S pozdravem


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 .pdf (175.81 KB)
- Př. B – Vzor čestného prohlášení dodavatele.docx (88.83 KB)