Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice depa autocisteren a monitorovacích vrtů Letiště Václava Havla Praha
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2022 11:43:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze naleznete Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, viz přílohy této zprávy.

S pozdravem
M.Šrámek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.pdf (324.47 KB)
- Příloha C - Návrh smlouvy o dílo_čistopis_1.3.2022.docx (90.60 KB)
- Příloha C - Návrh smlouvy o dílo_v režimu sledování změn_1.3.2022.docx (92.71 KB)
- Příloha B - Vzor čestného prohlášení_1.3.2022.docx (31.19 KB)
- Příloha G - Vzor profesního životopisu_1.3.2022.docx (52.96 KB)