Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka termovizních kamer
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2022 12:31:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Výzva k prohlídce místa plnění


Přílohy
- Výzva k prohlídce místa plnění.pdf (135.71 KB)