Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Provádění revizí a oprav Požárně evakuačního rozhlasu Bosch Praesideo
Sender Kristýna Fialová
Sender organization Letiště Praha, a. s. [CRN: 28244532]
Recipient All (including public)
Date 05.12.2018 09:24:17
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:
Žádáme o vysvětlení s vyplněním přílohy ZD C-Cenová kalkulace / Ceník prací / Bod 1A (4302Příloha C ZD Cenová kalkulace.xlsx), kde nám není jasné, zda do sloupce Cena v Kč bez DPH máme doplnit:
a) Jednotkovou cenu za měrnou jednotku,
b) Výsledek násobení jednotkové ceny za měrnou jednotku, krát Množství
Žádáme o vysvětlení případně o úpravu tabulky.

Dobrý den,
prosím o doplnění - jednotkové ceny za měrnou jednotku.
Uvedené množství v části (A) je jen předpoklad.
Děkuji.