Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce křížení RWY 12/30 s TWY F a opravy TWY G a TWY F
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.12.2016 10:21:15
Předmět Výzva

Zveme vás k účasti v uvedeném výběrovém řízení.
Upozorňujeme uchazeče, že výběrové řízení má kvalifikační část a část podání nabídek. Termín pro podání nabídek bude sdělen uchazečům, kteří prokáží kvalifikaci.