Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce křížení RWY 12/30 s TWY F a opravy TWY G a TWY F
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2017 16:16:21
Předmět Dodatečné informace č.1

V příloze naleznete dodatečné informace k zakázce a odkaz, kde je ke stažení zdarma projektová dokumentace.


Přílohy
- Dodatečné informace č.1.pdf (367.86 KB)