Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonfigurace stání v sektoru A2 + výměna nástupních mostů na stání 5, 7, 13 a 15
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 10:11:25
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
Letiště Praha, a. s. uveřejnilo podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonfigurace stání v sektoru A2 + výměna nástupních mostů na stání 5, 7, 13 a 15“. Lhůta pro podání nabídek je 26.4.2019, 12:00. K účasti vás srdečně zveme.

S úctou
M.Šrámek