Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce manipulační plochy před hangárem F
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2019 10:02:07
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
Letiště Praha, a. s. uveřejnilo podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce manipulační plochy před hangárem F“. V případě zájmu o tuto akci naleznete zadávací dokumentaci pod následujícím odkazem.
Projektová dokumentace je dostupná na vyžádání u kontaktní osoby.

Termín pro podání nabídek končí dne 31.5.2019 ve 12.00.
K účasti vás srdečně zveme.

S úctou
M.Šrámek