Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění systému PER do objektů nástupních prstů A+B
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.06.2021 02.07.2021 13:00
Výměna mostních závěrů Most PS-03b v ulici Aviatická
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.06.2021 02.07.2021 10:00
Analysis of AODB a RMS development
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.06.2021
PD Nová komunikace Cargo – Hangár F – 3. úsek
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.06.2021 14.07.2021 12:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ SAMOOBSLUŽNÉ PRODEJNY POTRAVIN A DOPLŇKOVÉHO ZBOŽÍ VE VEŘEJNÉ ČÁSTI TERMINÁLU 2
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 16.06.2021
Předběžná tržní konzultace - Mobilní RTG
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.06.2021 30.06.2021 12:00
RFI - Detekce kybernetických událostí v OT
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2021 17.06.2021 23:59
Přípojky inženýrských sítí k objektu Letecké záchranné služby
mimo režim ZZVZ Hodnocení 07.06.2021 22.06.2021 09:00
Zjištění skladby střech
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.06.2021 22.06.2021 10:00
Oprava RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2021 18.06.2021 12:00
Trafostanice TS 20 – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2021 17.06.2021 14:00
Soar - orchestrační nástroj
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 09.07.2021 23:59
Návrh stejnokrojů, zpracování materiálové, technické a střihové dokumentace a dodání zkušebních a referenčních vzorků stejnokrojů pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.06.2021 16.07.2021 14:00
Kabelovod Sever - Jih
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.06.2021 21.06.2021 09:00
Traktory
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.06.2021 16.06.2021 23:59
DODÁVKA A SERVIS NOVÝCH MOBILNÍCH TEMINÁLŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.06.2021 16.06.2021 23:59
PD Rekonstrukce TWY Z
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.05.2021 24.06.2021 10:00
Část 1 - Úklidové práce v Terminálu 1 a dalších objektech
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 02.07.2021 10:00
Část 2 - Úklidové práce v Terminálu 2 a dalších objektech
nadlimitní Příjem nabídek 28.05.2021 02.07.2021 10:00
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 28.05.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››