Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DPS - Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 16.01.2020 12:00
Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
nadlimitní Zadáno 18.12.2019 23.06.2020 18:00
RFI AIRPORT TERMINAL FAST TIME SIMULATION SOFTWARE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.12.2019 23.01.2020 12:00
Výzva č. 3 k podání nabídky v Dynamickém nákupním systému
nadlimitní Zadáno 17.12.2019 15.01.2020 23:59
RFI - Žádost o poskytnutí informací a předložení indikativní nabídky - Beacony
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.12.2019 07.02.2020 14:00
Podpora pro centrální zálohovací systém
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.12.2019 24.01.2020 12:00
Předběžná tržní konzultace: Dodávky zemního plynu na roky 2021 – 2024
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.12.2019 19.12.2019 23:59
Revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrických pracovních strojů během jejich používání
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.12.2019 24.01.2020 12:00
Přístavba trafostanice TS 12
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.12.2019 20.12.2019 10:00
Výměna výtahů č. 5 a č. 7 v Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.12.2019 10.01.2020 09:00
Vysoce odborné překlady a tlumočení AJ
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.12.2019 17.01.2020 10:00
Komplexní poradenství Real Estate
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.12.2019 22.04.2020 12:00
Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.12.2019 01.04.2020 14:00
Likvidaci sušených kalů z ČOV
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2019 26.02.2020 14:00
Čištění odlučovačů ropných látek, sedimentačních nádrží a lapáků tuku
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.12.2019 15.01.2020 10:00
PD Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 15.01.2020 15:00
Výroba a instalace polepů určených na vozidla
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.12.2019 07.01.2020 10:00
Dodávky vín
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.12.2019 28.01.2020 18:00
Technickobezpečnostní dohled Kopaninského poldru, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.12.2019 23.12.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace: Nákup zelené elektřiny na roky 2019 – 2024
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.11.2019 05.12.2019 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016