Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna poklopů a zkapacitnění kabelovodu ve stripu RWY 06/24
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.01.2022 28.02.2022 10:00
VŘ 0211008659 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem umístění dětských houpadel
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.01.2022 04.02.2022 11:00
Stavební rozšíření příletových pasových kontrol na T1 - Oznámení o připravované zakázce
mimo režim ZZVZ Zadávání 10.01.2022
Dodávky betonových prefabrikátů pro mobilní oplocení
nadlimitní Vyhodnoceno 07.01.2022 21.02.2022 10:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.01.2022 18.01.2022 10:00
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
nadlimitní Zadáno 06.01.2022 28.01.2022 23:59
Preliminary Market Consultation related to "LKPR Hangar – Preliminary Design Study”
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2021 15.02.2022 23:59
Prodloužení produkčního supportu licencí na SW produkty VMware
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.12.2021 05.01.2022 23:59
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
nadlimitní Vyhodnoceno 17.12.2021 24.01.2022 12:00
Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)
nadlimitní Vyhodnoceno 16.12.2021 25.02.2022 12:00
PTK - Záchranné a požární schody
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.12.2021 31.01.2022 23:59
Zajištění licenčního programu Microsoft
nadlimitní Zadáno 15.12.2021 04.01.2022 12:00
PTK - Dodávky stravenek, volnočasových poukázek a stravenkových karet
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2021 16.12.2021 15:00
Výběrové řízení 0212008663 na spolupráci formou cobrandu letištního salonku - Terminál 1
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.12.2021 17.02.2022 12:00
Projektová dokumentace - lakovna v hangáru S
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.12.2021 15.12.2021 14:00
UPGRADE SYSTÉMU ONE STOP SECURITY
nadlimitní Hodnocení 06.12.2021 04.04.2022 09:00
Úpravy pro lakovací kabinu a brousicí box v hangáru F – Projektová dokumentace (DSP+DPS)
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.12.2021 17.12.2021 12:00
Zpracování Analýzy rizik nových kontaminantů
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.12.2021 27.12.2021 09:00
Stavební úpravy kanceláří v celništi T1
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.11.2021 11.01.2022 12:00
Delivery of The Electric Small Tractors
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 25.11.2021 01.02.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016