Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění dešťové kanalizace, odvodňovacích žlabů a uličních vpustí na letišti Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.06.2019 04.07.2019 15:00
Poskytování služeb executive search
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.06.2019 22.08.2019 12:00
PROVOZOVÁNÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE SE SORTIMENTEM TRAVEL ESSENTIALS, TJ. PRODEJ TISKU, TABÁKU APOD. // OPERATION OF RETAIL SALE WITH THE TRAVEL ESSENTIALS ASSORTMENT, I.E. SALE OF PRESS, TOBACCO, ETC.
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 07.08.2019 13:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2053, 2053A, 2053B - FINÁLNÍ NABÍDKY // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2053, 2053A, 2053B - FINAL TENDERS
nadlimitní Zadáno 18.06.2019 25.06.2019 11:00
Dodávky reklamních předmětů pro Souvernir Shop
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 18.06.2019 11.07.2019 14:00
Hygienizace kalu – ČOV + ČKV Jih
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.06.2019 29.07.2019 14:00
Výstavba TWY K2
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.06.2019 29.07.2019 15:00
Předběžná tržní konzultace - Lékařská pohotovostní služba
nadlimitní Zadáno 17.06.2019
Hydraulická zkušebna - úprava Motorárny
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.06.2019 24.07.2019 10:00
NÁKUP SATELITNÍCH TELEFONŮ A SATELITNÍCH SLUŽEB
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.06.2019 19.09.2019 12:00
RFI E-shop pro prodej suvenýrů II
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2019 03.07.2019 12:00
Obranné prostředky a příslušenství k taktickým opaskům pro strážní službu
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.06.2019 23.09.2019 11:00
Dodávky koření
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 14:00
Tiskové služby- speciální tisk
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.06.2019 11.10.2019 10:00
Dodávky nealkoholických nápojů
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.06.2019 15.09.2019 18:00
Kompaktní silniční zametací stroj
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.06.2019 27.06.2019 10:00
Výměna konstrukcí v kolektoru K4
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2019 17.07.2019 10:00
VÝBĚR DODAVATELE MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
nadlimitní Zadáno 04.06.2019 21.06.2019 12:00
Řešení parkování v neveřejné a veřejné části letiště Praha/Ruzyně část jih - staré letiště
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2019 04.09.2019 13:00
Kalibrace vah dopravníků
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.05.2019 25.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016