Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PRAGUE AIRPORT – PASSENGER TERMINAL ADVISORY FOR DESIGN OF THE RETAIL/COMMERCIAL SPACE
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.07.2018 23.04.2019 14:00
Dodávky a montáž slaboproudé a telekomunikační sítě
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.07.2018 19.07.2018 13:00
DODÁVKY HASIČSKÉ VÝSTROJE, VÝZBROJE A CHEMIE
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 03.07.2018 27.07.2018 15:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PODPORU GRAFICKÉ NADSTAVBY PZTS MRGUARD III“
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.07.2018 19.07.2018 13:00
DODÁVKY ODPĚŇOVACÍCH ČINIDEL PRO ČKV+ČOV SEVER JIH
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 02.07.2018 19.07.2018 10:00
Opatření pro pohyb nevidomých před Terminálem 1 a 2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.06.2018 14.08.2018 09:00
Dodávky elektromateriálu - kabelů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.06.2018 19.07.2018 10:00
Projektová dokumentace – Spotter's point Kněževes
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 27.06.2018 13.07.2018 09:00
RET Y pro RWY 24 a trvalé zkrácení RWY 1230
mimo režim ZZVZ Hodnocení 27.06.2018 13.07.2018 15:00
ŘÍZENÍ KONTINUITY A BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ ICT
mimo režim ZZVZ Hodnocení 26.06.2018 16.07.2018 12:00
Provozování směnáren a bankomatů na letišti Praha/Ruzyně (Operation of exchange offices and ATMs at Prague/Ruzyně Airport)
nadlimitní Zadáno 26.06.2018 17.08.2018 13:00
Technický dozor investora pro stavbu s názvem Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 25.06.2018 20.07.2018 11:00
Postupné dodávky ložisek, klínových řemenů a spojovacího materiálu
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 25.06.2018 27.07.2018 14:00
Rekonstrukce TWY B1 a B2
nadlimitní Zadáno 21.06.2018 28.08.2018 09:00
Doplnění kabelových rozvodů světelného zabezpečovacího zařízení (SZZ) na kontaktní stání v areálu Sever, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.06.2018 29.06.2018 09:00
Výměna vysokonapěťové části trafostanice TS42
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.06.2018 02.07.2018 09:00
DODÁVKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH ZKOUŠEK
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.06.2018 29.06.2018 10:00
Oprava manipulační plochy před HG D a Rekonstrukce komunikace mezi HG C a HG D
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2018 28.06.2018 15:00
Rekonstrukce ploch před hangáry C a B, oprava plochy u stojánek V71 a V72
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2018 29.06.2018 15:00
VÝMĚNA ZDROJE CHLADU_BÍLÝ DŮM I., LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.06.2018 28.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016